[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by wisdom-ubon 1.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.224.155.169  

  

ชื่อ : นายสมยศ โพธิ์จันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก : บริหารการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิธิศ ทิพนี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร,ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพยุงศักดิ์ สบายใจ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชาญณรงค์สุข ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงาราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายฐานปน น้อยพลู
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกัลยา สิงหาเขต
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานการเงิน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธิติพงษ์ ปลาคำ
ตำแหน่ง : พนักงาราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานโครงการพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจงลักษณ์ อินทฉิม
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวธนพร ดำรวรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศักดา วิรัชชั่ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานปกครอง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศราวุธ ไพรเขียว
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : หัวหน้างาประชาสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุทัศน์ ปานนาท
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่เรือตรีอวิภัณฑ์ ปรารถนาแสงกุศล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิขาไฟฟ้ากำลัง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวธันยาภรณ์ ผุสะดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคลากร
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ รอดบำรุง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคลากร
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวัชรวิศร์ จันทร์ลาย
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววันวิสา จาระนันท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอังคณา มารสรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศศิวิมล สุนายนต์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสมจิต นามเรือน
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
3 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
4 : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5 : แผนกวิชาช่างยนต์
7 : เจ้าหน้าที่
8 : แผนกวิชาการบัญชี