[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by wisdom-ubon 1.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.224.155.169  
แผนผังหน่วยงาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นายพยุงศักดิ์ สบายใจ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นายชาญณรงค์สุข ศรีแก้ว
พนักงาราชการ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวจงลักษณ์ อินทฉิม
ครูพิเศษสอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
3 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
4 : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5 : แผนกวิชาช่างยนต์
7 : เจ้าหน้าที่
8 : แผนกวิชาการบัญชี