[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by wisdom-ubon 1.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.224.155.169  
  
ประวัติวิทยาลัย  
 

ประวัติวิทยาลัย


ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง เนื้อที่
                คณะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอตากฟ้าได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 และได้รับความเห็นชอบอนุมัติให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า
เมื่อปี 2548 เนื่องในโอกาสประชุม ครม.สัญจรจังหวัดนครสวรรค์ ในสมัย พณ ฯ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาและได้รับอนุญาตจากนิคมสร้างตนเองตากฟ้า  ให้ใช้ที่ดินบนนิคมสร้างตนเองจำนวน 40 ไร่
พ.ศ.2551 ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วิทยาลัยการอาชัพนครสวรรค์ และโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา 2551 และมีกำหนดเปิดทำการสอนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 โดยรับสมัคร 2 ระดับคือ ระดับ ปวช.มี 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1.ช่างยนต์ 2.ช่างไฟฟ้า 3.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส. มี 1 สาขาวิชาได้แก่ ช่างไฟฟ้า มีนักเรียน นักศึกษามาสมัครเรียน 70 คน ในระยะแรกได้ขออนุญาตใช้อาคารชั่วคราว คือ อาคารที่ว่าการอำเภอตากฟ้า  (หลังเดิม)  และอาคารที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า (หลังเดิม) เป็นที่ทำการสอนโดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานที่ในปีงบประมาณ 2552
                ต่อมาในวันที่ 17 ธันวาคม  2551 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหม่ จึงเปลี่ยนชื่อ จาก วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเป็นหลังแรก
                ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 1 – ถนนตากฟ้า ท่าตะโก ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  โทร  056-241906  e-mail  tftmc@hotmail.co.th